logo

GALERIA PLAMA'S


Szubiński Dom Kultury
ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin
tel. 052 384 82 35
email: szdk@szdk.szubin.net

Ludzkie wyobrażenia...

data: 2013-02-22, administrator: Andrzej Klawitter

Plakaty, foldery, widokówki
„Ludzkie wyobrażenia o przeszłości i przyszłości kształtują świat”

Natalia Jelińska, mimo młodego wieku, konsekwentnie realizuje własną teorię sztuki. Artystka jest odzwierciedleniem Nowego w dziejach. Trzeba sobie uświadomić różnice pokoleniowe, przejawiające się w celu czy w sposobach postrzegania otoczenia (teraz - poprzez płaskie obrazy). Można oczywiście „po staremu” porównywać i doszukiwać się dziedzictwa minionych stylów, jednak jest to „ślepa uliczka”. Graficzność malarstwa Natalii jest pochodną, ale już nowoczesnej grafiki; jeśli uległa wpływom, to obrazów oferujących kreację otoczenia. To, co nowe w artystycznej postawie Natalii Jelińskiej, to obojętność wobec samej „iluzji rzeczywistości”, jak i wobec niedawnej walki z ową „iluzją w obrazie”. Natalia nie podejmuje walki o wolność sztuki – ona jest już wolnym artystą, nieskrępowanym ani oczekiwaniami z zewnątrz, ani potrzebą prowokacji.
W artystycznym systemie wartości malarki pierwszorzędny jest kolor. Jej obrazy są o barwie! Na dalszy plan przesunięta została tzw. treść. Przedstawione osoby lub zwierzęta są jedynie pretekstem do eksponowania gry kolorów; dopiero ta całość oddaje wrażenie chwili, którą artystka chciałaby ukazać. Twórczyni operuje licznymi kontrastami: barwy, formy, rytmu (pionów i poziomów) nasilenia ekspresji. Motywy figuralne są namalowane dynamicznie, tło wyabstrahowane, uproszczone do jednorodnej płaszczyzny, czasem staje się modyfikacją realnych miejsc (obraz dziewczyny w czerwonej pelerynie wchodzącej po schodach do galerii Korytarzyk, czy para nad jeziorem). To, co jednoczy i porządkuje obraz, to siatka różnobarwnych linii lub figur geometrycznych przenikających motywy pierwszego planu. Geometria jest ładem pośród chaosu, stanowi harmonię kompozycji. Wszystko się nawzajem przenika (jak w rozczłonkowanej rybie). Przenikanie form i barw nie jest próbą uzyskania przezroczystości, jest odzwierciedleniem odczuwanej rzeczywistości, w której przeplatają się przeciwieństwa, jak i podobieństwa.
Obraz zbudowany jest poprzez nakładanie poszczególnych płaskich płaszczyzn. To nie jest resztka iluzji – to właśnie uwolnienie od iluzji; to jest spojrzenie nowego pokolenia - to nowy sposób wizualnej syntezy w życiu, zbudowanej z planów-obrazów na płaskiej powierzchni muralu, pamięci, płótna.
Natalia Jelińska czasem odwołuje się do własnej symboliki. Motyw ryby, znaku chrześcijaństwa, dla malarki odnosi się do swobody, lekkości uzyskanej podczas pływania, a przede wszystkim do wody, która wypełnia każdy organizm i decyduje o życiu. Innym symbolem jest palma (oznaczająca marzenie o ciepłych krajach), zawsze identyczna - jako jedyny element zrobiona z szablonu. Palma jest jednym z nakładających się planów obrazu. Zaprezentowane malarstwo, bez patosu i monumentalności, opowiada o składowych chwili. Z chwil natomiast składa się ludzkie życie.
Czym jest zatem malarstwo Natalii Jelińskiej? Jest „nakładającymi się na siebie wyobrażeniami ludzkimi”. Te słowa artystki najcelniej charakteryzują jej twórczość. Swoją metodę określa jako „nakładanie kolejnych warstw wyobrażeń o świecie na płótno (…), bo to wyobrażenia ludzi budują otaczającą nas rzeczywistość”. I tak najlepiej postrzegać zaprezentowane obrazy.
mgr Edyta T. Jarecka-Leppert, historyk sztuki


22 lutego w Galerii Plama’s SDK odbył się kolejny wernisaż w ramach projektu pn. „Organizacja pleneru artystycznego, wystaw twórców lokalnych w Galerii Plama’s, montaż tablic informacyjno-promocyjnych w Szubinie”.
Tym razem były to prace Natalii Jelińskiej z Szubina. Wernisaż zgromadził wielu gości, a otworzyła go dyrektor SDK Alina Gordon - komisarz wystawy. Autorka wystawy pokazała 18 różnych tematycznie prac, wśród nich kilka w ciekawej technice izohelii (w tym przypadku są to postaci).
Młoda artystka rozwijała swoje umiejętności malarskie już w szkole podstawowej pod okiem Grzegorza Pleszyńskiego. W ubiegłym roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na wydziale Edukacji Artystycznej. Interesuje się malarstwem sztalugowy, rysunkiem, grafiką komputerową. Od 2005 roku jest członkiem grupy Plama’s, w maju 2009 r. wspólnie z mężem Maciejem założyli prywatną Galerię Korytarzyk, w której organizują cykliczne wystawy artystów i twórców z naszego województwa. W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw w Szubinie, Lubostroniu, Bydgoszczy, Mogilnie i Nakle nad Notecią. W 2010 roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W katalogu do wystawy historyk sztuki Edyta T. Jarecka-Leppert napisała m.in. „(...) Czym jest zatem malarstwo Natalii Jelińskiej? Jest >nakładającymi się na siebie wyobrażeniami ludzkimi<. Te słowa artystki najcelniej charakteryzują jej twórczość. Swoją metodę określa jako >nakładanie kolejnych warstw wyobrażeń o świecie na płótno (…), bo to wyobrażenia ludzi budują otaczającą nas rzeczywistość<. I tak najlepiej postrzegać zaprezentowane obrazy”.
Wernisaż był wzbogacony o performance z palmą i hamakiem w roli głównej – namiastką śródziemnomorskiego kurortu.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (operacja realizowana ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju „Łączy nas Noteć” Partnerstwa dla Krajny i Pałuk).
Wystawę można oglądać do 18 marca br. »  Zobacz informacje o artyście


Galeria Plama's - Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin